Maria Danuta Szeląg

10.07.1938 - 10.04.2024

Wiek: 84 lat

20.04.2024

Kościół MB Łaskawej w Złotokłosie ul. Piaseczyńska 24

Msza Święta: 20.04.2024r. (sobota) o godz. 9:00 w Kościele MB Łaskawej w Złotokłosie ul. Piaseczyńska 24, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarz Parafialny w Złotokłosie ul. Piaseczyńska 59.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku:
Córka i Syn