Czynności w przypadku śmierci:

 

1. Wezwać lekarza, który stwierdzi zgon oraz wystawi kartę zgonu (niezbędna do dalszych formalności).

W ciągu dnia należy korzystać z pomocy lekarzy z Przychodni Zdrowia, do których należą te czynności i formalności.

W godzinach nocnych proszę dzwonić na pogotowie.

 

Rodzina lub Najbliżsi osoby zmarłej mają pełne prawo do wyboru

Zakładu Pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada,

niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby.

 

2. Wezwać Zakład Pogrzebowy.

Nasi pracownicy dokonają niezbędnych czynności z zakresu przetransportowania zwłok do chłodni.

 

3. Zgłosić się do biura Zakładu Pogrzebowego, w celu ustalenia daty oraz przebiegu ceremonii pogrzebowej.

 Prosimy mieć przy sobie:

-kartę zgonu

- akt zgonu

- dowód osobisty osoby zmarłej

- legitymację emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury/renty

- dowód osobisty wnioskodawcy