prof. dr hab. Sławomir Nowak

profesor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego