prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński

fizyk Narodowego Centrum Badań Jądrowych