Barbara Wąsik

04.03.1960 - 05.03.2024

Wiek: 64 lat

09.03.2024

Kościół MB Łaskawej w Złotokłosie ul. Piaseczyńska 24

Msza Święta: 09.03.2024r. (sobota) o godz. 9:00 w Kościele MB Łaskawej w Złotokłosie ul. Piaseczyńska 24, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarz Parafialny w Złotokłosie ul. Piaseczyńska 59.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku:
Córki z Rodzinami