USŁUGI CMANTARNE

 

Zakład Usług Pogrzebowych "HADES" oferuje również szereg usług cmentarnych. Sprawujemy nadzór nad odpowiednim funkcjonowaniem cmentarza parafialnego w Złotokłosie.

  

Oprócz sprawowania obowiązków administratora cmentarza, polegających na pilnowaniu przestrzegania ich regulaminów i zapewnieniem sprawnego funkcjonowania nekropolii, wykonujemy usługi związane z kopaniem grobów ziemnych oraz wykonywaniem grobów murowanych. 

 

    Oferujemy:

Organizację pochówku do grobu ziemnego.

Organizację pochówku do grobu murowanego.

Otwieranie i zamykanie nagrobków.

   Ekshumacje oraz obniżenia szczątek

Murowanie grobów

Kopanie grobów ziemnych

Pochówki

Demontaż pomników

Montaż ławek

Układanie kostki wokół pomników

Asysta grabarska przy kapłanie prowadzącym ceremonię pogrzebową.