Zakład Pogrzebowy ,,HADES" oferuje również szereg usług cmentarnych. 

Sprawujemy nadzór nad odpowiednim funkcjonowaniem cmentarzy:

1. Cmentarz Parafii p.w. Matki Bożej Łaskawej w Złotokłosie

2. Cmentarz Parafii p.w. św. Huberta w Zalesiu Górnym

Pełnimy pełną i wyłączną obsługę grabarską na powyższych nekropoliach.

  Oprócz sprawowania obowiązków administratora cmentarza, polegających na pilnowaniu przestrzegania jego regulaminu i zapewnieniem sprawnego funkcjonowania nekropolii,

Zakład Pogrzebowy ,,HADES" odpowiedzialny jest również za usługi związane z kopaniem grobów ziemnych oraz wykonywaniem grobów murowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    Oferujemy:

Asystę grabarską przy osobie prowadzącej ceremonię pogrzebową

Otwieranie i zamykanie nagrobków

   Ekshumacje oraz obniżenia szczątek

Murowanie grobów

Kopanie grobów ziemnych

Demontaż i montaż pomników

Montaż ławek cmentarnych

Układanie kostki wokół nagrobków

                 Sprzątanie grobów