Zakład Pogrzebowy ,,HADES" jest firmą rodzinną prowadzoną od 2000 roku.

Profesjonalizm naszej firmy gwarantuje, że w bolesnych chwilach utraty bliskich, rodzinie osoby zmarłej zapewniamy fachową pomoc na najwyższym poziomie.

Nasi pracownicy służą Państwu wsparciem 24 godziny na dobę pod numerem 608 365 039 oraz (22) 756 53 88, na każdym etapie realizowanej przez nas usługi pogrzebowej.

Kwestie pogrzebowe powinny być dla każdego z nas momentem zadumy i refleksji nad życiem. Odejście kogoś bliskiego jest momentem trudnym.  Przez cały czas realizacji usługi pogrzebowej nasza firma dokłada wszelkich starań, by wszystkie czynności wykonywane były z zachowaniem najwyższego szacunku dla osoby zmarłej.

Firma dysponuje nowoczesnymi karawanami pogrzebowymi, własnymi chłodniami,  namiotami pogrzebowymi oraz sprzętem muzycznym do oprawy ceremonii pogrzebowej.

W naszych biurach zapewniamy szeroki asortyment urn, relikwiarzy oraz trumien.

Kompozycje kwiatowe wykonywane są przez naszych pracowników, którzy są wysoko wykwalifikowanymi florystami zajmującymi się kompozycjami kwiatowymi od wielu lat.

 

PODZIĘKOWANIA

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Pogrzebowych ,,HADES” A. Wziątek, 05-540 Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 22, NIP: 1230103632, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 608365039.

Jakie dane przetwarzamy, jaki jest cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi, jej rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie: 

  1. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy cywilnoprawnej,
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych oraz obowiązek ewidencjonowania liczby przepracowanych godzin,
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na nas przepisami prawa.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia ?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeśli nie zachodzą inne przesłanki prawne. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przekazane mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 6 lat.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich – spoza UE?

Nie.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Nie.